Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach

Szkoła Podstawowa

  • Informacja o zapisach
  • Regulamin rekrutacji

 

Informacja o zapisach

Zapisy do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i I klasy szkoły podstawowej trwają od 01 marca do 29 marca 2018 r.

Przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do przedszkola nie podlegają rekrutacji. Składają tylko deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do punktu przedszkolnego

plik.doc

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

plik.doc

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

plik.doc

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej

plik.doc

Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły spoza obwodu

plik.doc

Uwaga!

W przypadku gdy dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny za granicą lub w innej szkole należy wypełnić i własnoręcznie podpisać oświadczenie wg wzoru (plik do pobrania). Wypełnione oświadczenie można przesłać listownie na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach, Sokółki 47, 19-420 Kowale Oleckie