Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach

UKS "TROPS" przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sokółkach

Uczniowski Klub Sportowy "TROPS" przy szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Sokółkach działa od września 2003r.

Ma za sobą organizację wielu imprez sportowych wewnątrzszkolnych i o zasięgu gminnym.

Nasi uczniowie startowali w zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.

W ramach godzin pozalekcyjnych prowadzone są zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe i rekreacyjne.

Uczniowie naszych szkół chętnie w nich uczestniczą doskonaląc swoją motorykę i umiejętności techniczne i taktyczne.

Przy Gimnazjum istnieje ścieżka zdrowia   Scieżka zdrowia, Można korzystać z obiektów ORLIKA, mamy też dostęp do sali gimnastycznej.

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ZAKOŃCZYŁ SWOJĄ DZAŁALNOŚĆ Z POCZĄTKIEM LIPCA 2019 ROKU

XII TURNIEJ O PUCHAR PREZECHODNI DYREKTORA GIMNAZJUM